Certifikacija zavarivača

Certifikaciju zavarivača obavljamo za sljedeće postupke zavarivanja:

Zavarivač – Zavarivanje topljenjem

  • MIG (131)
  • MAG (135, 136 - u zaštitnoj atmosferi mješavini plinova ili CO2 sa punom ili punjenom žicom, sa ili bez keramičkih podloga)
  • REL (111)
  • TIG (141)
  • TIG/REL (141+111)
  • plinsko zavarivanje (311)
iso.jpg